Ombildning inte aktuellt i Dalen

saljintedalen
Nu kom ägardirektiven till Svenska Bostäder vg ombildningar (dvs politikerna som bestämmer säger vad som gäller).
Av det framgår att Rönnbärsgården inte kommer att gå att ombilda till bostadsrätt eftersom fastigheten inte är till salu.
 
En av grundproblemen i ombildningsprocesser är att de väldigt ofta sprider osaklig information. Något som vi alltså redan har sett prov på med lappar i våra brevlådor.
 
Här nedan följer Svenska Bostäders pressmeddelande om saken, se länken och citatet.
 
Jag har också ringt och kontrollerat med ansvariga på Svenska Bostäder – varken Rönnbärsgården eller någon annan del av Dalen är till salu och kommer därför inte att gå att ombilda till bostadsrätter.
 
Medan vi har olika åsikter om bostadsrättsombildning så har vi alla gemensamma åsikter om att våra hyror är för höga, att vi vill ha bättre underhåll mm. Hoppas därför att vi gemensamt nu kan lägga våra ansträngningar på att samarbeta kring grannsämja och bli ett starkare hyresgästkollektiv som kräver bättre villkor för hyresgästerna. 
Påminner om årsmötet för Lokala Hyresgästföreningen kl 19:00 den 18 februari!
 
MVH Elin Gauffin
ordf LH Rönnbärsgården
 
CITAT UR SVENSKA BOSTÄDERS PRESSMEDDELANDE:
 
”Berörda stadsdelar
De stadsdelar som kommer att omfattas av möjligheten att ombilda är Rinkeby, Grimsta, Husby, Hökarängen, Rågsved, Hässelby Gård, Fagersjö, Skärholmen, Bagarmossen, Västertorp och Sätra. Dessa stadsdelar är identifierade utifrån kriteriet att hyresrätten utgör mer än 60 procent av det totala bostadsbeståndet och att andelen allmännyttiga hyresrätter är större än andelen privata hyresrätter.
Länk till pressmeddelandet:
Annonser

Lämna en kommentar

Under LH-styrelse möten

Nytt yttrande ang. byggande av höghus på fotbollsplanen

Yttrande från Lokala Hyresgästföreningarna

Rönnbärsgården och Hasselgården

Dr 2015-05534, 2018-11-14

 

Vi konstaterar med bestörtning att stadsbyggnadskontoret inte har tagit någon som helst hänsyn till de mycket klart synliggjorda försämringarna för oss boende i Dalen 6 vid det tredje förslaget till bygge på Dalen 13 (fotbollsplanen). TVÄRTOM kommer staden återigen med ytterligare försämringar för oss boende.

 

För varje gång som staden har bearbetat synpunkter efter samråd och yttranden så har detaljplanen bara blivit sämre och sämre för oss boende. Det är inte utan att man frågar sig vad en samrådsprocess är till för. Stadsbyggnadskontoret demonstrerar en total hänsynslöshet till den dramatiska försämringen av vårt boende som vi vägrar att acceptera.

Vi motsäger oss med det bestämdaste att studenthuset byggs på fotbollsplanen, Dalen 13. Vi hänvisar till de alternativa byggplatser som vi har tagit fram.

Till detta yttrande lägger vi samma yttrande som för ett år sedan, samt som bilaga vårt yttrande vid samrådsprocessen 2015. Där finns utförliga resonemang och fakta kring alla aspekter på boendet och byggandet – något som kan sägas saknas helt i stadsbyggnadskontorets detaljplan. Denna lägger större vikt på att beskriva var på kartan Dalen 13 ligger (avstånd till skogkyrkogården mm) än hur det är att bo i Dalen 6 och kommande Dalen 13.

 

FLER FÖRSÄMRINGAR för varje nytt förslag.

A) Ännu mer skugga

Vid samrådet 2015 pekade vi hyresgäster bland annat på att det nya huset skulle komma alldeles för nära våra befintliga hus, att våra lägenheter skulle läggas helt i skugga, otryggheten skulle öka samt att ett av Sveriges och Europas barntätaste områden skulle förlora en fotbollsplan.

Vid förslaget till detaljplan 2017 hade stadsbyggnadskontoret höjt studenthuset med ytterligare en våning och förlagt det ännu närmare vårt hus så att skuggproblemen och otryggheten försmärades ytterligare, samt att huset förskjutits norrut och lagt fler andra hus än tidigare i skugga. Den pyttefotbollsplan som istället klämts in kan inte på ett seriöst sätt påstås utgöra en kompensation för nuvarande fotbollsplan.

Nu konstaterar vi i detaljplanen för 2018 att våra hus hamnar i ännu mer skugga. Detta ser man om man jämför skuggstudierna 2017 med skuggstudierna 2018. Någon förklaring till försämringen nämns inte i texten. Vi förstår inte om det är så att skuggstudierna 2017 var felaktigt genomförda eller om det är så att huset gjorts ännu högre eller förskjutits på något sätt som inte beskrivs i texten men utfallet är att vi får ÄNNU MER SKUGGA

Se skärmdumpning förslag från 2017
Sthlm stad 1

 

Jämfört med förslag 2018:

Sthlm stad 2

 

Fortfarande bara nonchalerar stadsbyggnadskontoret vår förfrågan om skuggstudier för Åsgärdevägen 55 – 73 samt Dalen 7, liksom skuggstudier över trädgården för Rönnbärsgården (Dalen 6) – se förra yttrandet. Redan 2017 hade stadsbyggnadskontoret genom sitt nya förslag sett till att alla dessa platser fick mer skugga utan att ens ta reda på effekterna genom skuggstudier.

 

b) Ännu större ingrepp på miljön

Vi konstaterar att den nya detaljplanen skövlar även den sista raden av unika gamla körsbärsträd med vita blommor, för att bredda cyckelbanan. Körsbärsträden är en njutning inte bara för oss som bor här utan också för tiotusentals tunnelbanependlare på våren. Det känns som ett rent hån att stadsbyggnadskontoret verkligen letar efter glädjeämnen att förgöra. Hade vi varit en arbetsplats hade arbetsmiljölagar stoppat det här men frågan är om inte boendet och tryggheten i hemmet har en minst lika viktig inverkan på den psykiska hälsan som arbetet.

c) Ännu färre parkeringsplatser

Parkeringsproblemen i Dalen är omtalade, vilket beskrivs i förra yttrandet. Speciellt som vi i Dalen inte tillåts köpa boendeparkering. Med det nya förslaget till detaljplan försvinner ytterligare tio platser. Det framgår inte på kartan men det framgår i texten att det är omöjligt att ha kvar parkeringsplatserna på Åsgärdevägen om denna smalnas av från sju till sex meter. Det finns redan idag en mycket stor irritation över hur staden har behandlat parkeringsproblemet i området.

 

BYGGET MÅSTE STOPPAS ELLER FLYTTAS

Det går att ta hänsyn till befintliga hyresgäster OCH framtida hyresgäster när hus ska planeras. Man måste inte bygga in försämringar och ökad ohälsa. Vi håller med om att studenthuset behövs och har påtalat flera alternativa byggplatser så som t ex ovanpå ICA-huset. Med 50 – 80 fler studenter i området kommer vår fotbollsplan att behövas ännu mer än idag och måste vara just en plan som det går att spela fotboll på – vilket kräver minst nuvarande storlek.

Att det går att ta hänsyns till oss boende bevisas av ställningstagandet i byggnadsnämnden i november när 90 hyresrätter på Sågverksgatan i Stureby stoppades. ”I praktiken blir det som en vägg med så mycket högre bebyggelse, vilket får konsekvenser för ljusinsläpp” konstaterade Joakim Larsson, stadsbyggnadsborgarråd i tidningen Mitt i Söderort. Beskrivningen passar exakt in på situationen kring Dalen 13 och Dalen 6 eftersom det planerade bygget på fotbollsplanen är betydligt högre än vårt hus på Dalen 6, bara sex meter ifrån.

 

Även följande citat från Joakim Larsson passar exakt in på vår situation. ”Det handlar om att ta hänsyn till områdets karaktär” och ”Vi måste bygga i samklang med den omgivande staden”. Nu utgår vi från att hänsyn till ljusinsläpp och områdets karaktär gäller lika för ett område som Dalen med lägre socioekonomisk standard som ett område som Stureby med högre socioekonomisk standard.

 

Lyssna på oss hyresgäster för att skapa ett demokratiskt stadsbygge med största möjliga utsikter för ett långsiktigt välbefinnande för fler människor.

 

Enskededalen 18 december 2018

Läs mer

Lämna en kommentar

Under LH-styrelse möten

Vad vi sa på samlingen mot våldet

Den 17 december fylldes Rönnbärsgårdens träfflokal av boende i Dalen och kommunalt anställda för att gemensamt söka stöd och en väg framåt efter den fruktansvärda händelsen dagen innan som orsakade en ung människas död.

Vi startade kvällen med en tyst minut för offret, offrets familj och vänner och för våldet och våldsspiralen som innebar att det 44:e offret för gängrelaterade våldet i Sverige i år skedde här i Dalen. Vi sörjer över detta samhällsproblem som är utspritt. Vi söker samtidigt stöd hos varandra att både ställa de krav på samhällsinsatser som krävs och själva engagera oss och vara en motkraft till den rädsla och uppgivenhet som kan spridas i våldets spår.

17dec

Därefter startade Osiel från Enskededalen.org utfrågningen av olika instanser. Först polisen som närvarade med tre personer. Daniel Granström berättade att trots den tragiska händelsen så upplever de att det har blivit lugnare i Dalen det senaste året. Polisen har satsat en del och tagit in en del vapen och narkotika. Det finns olika delar av polisen som verkar i området och ja de bedriver spaning. En ny lag gör att den som bär skjutvapen blir direkthäktad vilket har minskat förekomsten av öppet handhavande av vapen. Daniel Granström som jobbar på Globen polisen har Dalen som ett specialområde och man kan nå honom för frågor via 11414. Han har inget med pågående mordutredning att göra. Tips till den sker via polisens tipstjänst.

Gunilla Ekstrand representerade den kommunala förvaltningen med ansvar för fritid, kultur och demokrati. Kommunen har nu förstärkt något på ungdomsgården och fältassistenternas placering denna vecka. Gunilla Ekstrand kan förmedla kontakt för stöd till anhöriga till kriminella ungdomar. Hon nås på telefon 08-50814818

Det finns en grupp för sociala insatser för unga 0 – 18 år med telefon 076-1214080

Det finns en grupp för sociala insatser för åldern 18 – 29 år med telefon 08-50814943

Om man är orolig för ett barn som verkar fara illa så gör man en orosanmälan.

Nishti Husseini representerade Dalen Community Center som efter många års påtryckning från föreningslivet i Dalen har startat upp nu i höst. De har sina lokaler på baksidan av undgomsgårdshuset i Dalenparken. Dalen Community Center riktar sig till personer mellan 18 – 29 år som är utan sysselsättning. De kan även förmedla kontakt med psykiatrin. De har öppet tisdagar och torsdagar dagtid. De har en facebook-sida och kan även nås på telefon 076-1220923. De behöver hjälp med att få berörda unga vuxna att hitta till verksamheten.

Fältassistenterna var där. De är fortfarande underbemannade trots att bland annat vi på LH Rönnbärsgården skickat in flera skrivelser om att det skulle behövas många fler fältassistenter i stadsdelen och med fokusområde Dalen. De är verksamma i Hammarsbyskolan Södra och i Enskedeskolan. De vandrar även i stadsdelen och pratar med ungdomar. Telefonnummer till fältassistenterna är 08-50814500. Vi får gärna ringa oftare!

Svenska Bostäders säkerhetschef Krister deltog tillsammans med annan personal från bolaget. De kan jobba med att förstärka tryggheten i utomhusmiljön. Vi boende vill att de ser över glappet mellan kl 16 – 20:00 när man vid störningar varken kan ringa förvaltaren eller störningsjouren (som bara går att ringa på natten).

Staden kommer att sätta upp övervakningskameror i området och även anställa ordningsvakter som går omkring. Detta är övergripande och inget som bara har med Dalen att göra.

Karl-Johan höll ett inspirerande tal för nattvandringens räkning. Det är inte alls farligt att nattvandra. Nattvandringen som Enskededalen.org har bedrivit i 1,5 år har gjort att vuxna och unga i området har fått mer kontakt. Även denna förening upplever att det har blivit lugnare i området. En väldigt viktig del av nattvandringen är att de vuxna lär känna varandra och visar varandra och ungdomar och barn att vi bryr oss och vi tar tag i det här. Efter mycket diskussioner kommer nu Hammarbyskolan Södra att delta i organiseringen av nattvandringen så att de kanske uppåt 1500 föräldrar som har barn på skolan deltar. Den första nattvandringen med föräldrar blir den 18 januari och startar utanför ungdomsgården som vanligt.

Anna-Lena från Enskededalen.org berättade om projektet Humans of Dalen där barn i området har fotograferat och intervjuat ett stort antal boende och verksamma i Dalen som ett sätt att komma varandra närmare. En utställning om Humans of Dalen sitter uppe i biblioteket december ut och det har även producerats en jättefin bok. Humans of Dalen- projektet fortsätter nästa år.

Maria och Berta från LH Rönnbärsgården berättade om projektet att ordna två seminarier mot narkotika för föräldrar nästa termin. Dels med polisen som håller i en workshop och dels med Föräldraföreningen mot narkotika

Efter denna stafett av intressant information övergick vi till del två för kvällen – fika och gruppdiskussioner. Folk stannade kvar i en timme för att prata av sig, söka svar på frågor och knyta kontakter. Många verkade dela upplevelsen av att det var en stärkande och givande kväll.

//Elin Gauffin

Lämna en kommentar

Under LH-styrelse möten

Städdag på söndag

Så blir det äntligen av,

STÄDDAG PÅ GÅRDEN

Söndag den 27 maj 

kl 13:00

Efteråt blir det glass och vi provar den nyinköpta landbandyutrustningen

 

plantering1

 

Lämna en kommentar

Under LH-styrelse möten

Protokoll LH-styrelsemöte den 15 maj

Protokoll LH-styrelsemöte den 15 maj

Näravro: Elin, Berta, Nesrin, Aylean

 1. Eidfesten
 2. Lokalen
 3. Bomedel
 4. Gården
 5. Styrelsen

Läs mer

Lämna en kommentar

Under LH-styrelse möten

Ännu en underbar lunch

Stämningen var så mysig när Berta och Maria återigen bjöd på lunch i lokalen den 24 april. Denna gång var det en vegansk wook. Vi var sex som njöt av maten och sällskapet, något värre än de tio som kom i februari.

lunch

Lämna en kommentar

Under LH-styrelse möten

Huskurage gjorde upp med sexismen

Om vi lever i ett grannskap där många säger ”vi hjälper dig om du behöver hjälp” – då är det större chans att fler kommer att be om hjälp.

Peter Svensson från Huskurage gav oss en ordentligt lång föreläsning om allt från machokulturen inom idrottsvärlden och populärkultur till våld i hemmet på seminariet den 7 april arrangerat av de Lokala Hyresgästföreningarna i Dalen med stöd av Svenska Bostäder. Uppslutningen blev ganska ok, Peter menade att det var mer än vad det brukar på liknande arrangemang. Vi var 27 deltagare varav de flesta från Rönnbärsgården.

hus1

Det hela startade med en praktisk övning i grannsamverkan då Peter behövde en projektor för powerpointen vilket vi inte hade förstått innan. En granne hämtade en projektor, en annan sladden och en tredje förlängningssladd. Det löste sig men vi kom igång sent. Så vi hann inte ha workshopen. Därför kommer vi kalla till ett extra möte för att diskutera vad vi tyckte om Huskurage och hur vi ska gå vidare. Preliminärt datum är tisdagen den 17 april. (Mötet är öppet föra alla som är intresserade av att införa Huskurage meddela ditt intresse till elin_gauffin@hotmail.com så kommer jag med exakt tid och plats).

Innan jag går in på vad Peter sa i sin föreläsning så kommer ett beröm till barnverksamheten som skedde parallellt på gården intill. Vi ville speciellt erbjuda ensamstående föräldrar en möjlighet att delta men också stärka barnens självförtroende. De hade dockteater, såg filmer om barnkonventionen och gjorde plakat och pins med sina budskap.

 

Peter Svensson har jobbat mycket mot machokulturen inom idrotten och framförallt i Hammarby IF med kampanjen He for She och Juventus bröder i Södertälje. Vi diskuterade kring begreppet manligt. Det är fortfarande ganska begränsade normer vad som ingår i mansboxen. – stark,ledare, macho, ta plats, självsäker. Det känns tryggt att ingå i boxen, som skapar en gemenskap. Men det har ett pris ”Jag är 40 år och kan inte gråta”. Som tur var är manligheten hegemonisk – dvs den går att förändra.

Enbart fem av de 27 deltagarna var män på detta möte och av dessa fem var bara två hyresgäster (två kom från SB också Peter själv). Detta i sig är ett mått på machokulturen och passiviteten. Kanske det skulle gå att ordna ett möte för män?

Peter gav många exempel på vår sexualiserade värld. H&Ms bikinireklam som får 20 000 delningar på instagram. Barnskådespelaren Miley Cyrus tog till mycket naket i sin omvandling från snäll flicka i Hannah Montana till en utmanande artist för att lyckas ta sig upp till elitens försäljningslistor. Allt underbygger idén om att det är kvinnan som får mannen att förlora kontrollen. Rasismen är också starkt närvarande – alla filmer där män från Mellanöstern är ”bad guys” och terrorister.

 

Porren påverkar mer än vad vi kanske tror. 90 procent av alla porrfilmer innehåller våld och kränkningar av kvinnor. Vid drygt 12 års ålder börjar svenska killar titta på porr i snitt. Det sexualiserade våldet är också starkt närvarande i spel som GTA.

Metoo har synliggjort våldspyramiden. Det går inte att komma undan med att ”det var bara ett skämt” Våldtäkt hänger ihop med misshandel, psykiskt våld, trakasserier, hot, utnyttjande, sexistiska, homofoba, transfoba skämt, ett problematiskt språk och bemötande, objektifiering och traditionella könsroller.

När vi är i de snäva lådorna, mansboxen – den manliga könsrollen, så gör vi allt för att bli bekräftade.

Sexistiskt våld handlar inte om etnicitet eller kultur – det handlar om män.

Vi alla som ser att det här är fel måste blir en motkraft till kvinnors underordning. Att t ex inte acceptera att vem som helst blir ledare. Som Donald Trump eller som den machomässiga byggbasen under någon sorts förevändning att han är bra på att ta grabbarna.

Det anmäls 50 fall av våld i nära relationer varje dag i Sverige. Det visar sig i undersökningar av fallen att våldet har pågått länge – många har känt till det. Då borde det vara många som hade kunnat ingripa.

200 000 barn lever i hem med våld, det är 10 procent av alla barn. 400 000 barn lever i hem med psykiskt eller fysiskt våld. Det som händer i hjärnan på ett barn som är utsatt för denna stress är att de måste fokusera allt på att överleva och kan därför inte lära sig saker lika bra i skolan som andra barn.

65 procent av alla barn som utsatts för våld i hemmet blir som vuxna själva förövare. Pojkar riskerar att hamna i gängkriminalitet. På en skola i Södertälje diskuterades våld med elever och de kunde namnge/beskriva 29 olika former av våld.

Det är inte ovanligt att grannar nämns i utredningarna. Vi grannar kan rädda liv. Det är belagt att i minst två fall att grannar som ingrep räddat liv.

Om vi lever i ett grannskap där många säger ”vi hjälper dig om du behöver hjälp” – då är det större chans att de kommer att be om hjälp.

Det här är singlar att reagera mot. Fester, stök i lägenheten, barnens klädsel, synliga skador, dunsar, skrik eller gråt, skador i lägenheten, återkommande reparationer, alltid fördragna fönster, stängda överlås, ser aldrig kvinnan.

därför huskurage

Varje gång vi knackar på så har det betydelse. Vi knackar på av omtanke inte misstanke. Bemöt inte med ilska ”vad ni stör här” utan säg att det låter som att någon kanske behöver hjälp. Policyn går ut på att 1) Knacka på hos grannen. 2) Hämta hjälp av andra 3) Kontakta polisen.

Om oron gäller barn kontakta socialtjänsten och gör en orosanmälan.

Det kan stärka den utsattas möjlighet till motstånd. Det är vi själva som är de kapabla väktarna.

Därför behövs Huskurage:

 • De utsattas motstånd i förhållande till förväntad hjälp
 • Normerande effekt
 • Förebygga våldsanvändning
 • Från våld hemma till våld ute
 • Bättre utredningar
 • För att vi tillsammans kan rädda liv

 

Sen blev det grillfest

// Elin Gauffin

grillfest

Lämna en kommentar

Under LH-styrelse möten